Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπου

Παρτέρι ανθοφόρων – Θρακομακεδόνες