Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους Όρους Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Αν δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους χρήσης παρακαλείσθε να διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστότοπου. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών.

1.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ

Η ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του παρόντος ιστότοπου www.geoepilogi.gr ανήκει στην επιχείρηση «Γεωεπιλογή» με ηλεκτρονική διεύθυνση info@geoepilogi.gr. Σκοπός του παρόντος ιστοτόπου είναι η διαφήμιση και προβολή των υπηρεσιών της Γεωεπιλογής.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική του ευθύνη. Η Γεωεπιλογή ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται δια του ιστοτόπου της.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Γεωεπιλογής και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου www.geoepilogi.gr από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση της Γεωεπιλογής.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστοτόπου σύμφωνα με τους παρόντες όρους και όπως προβλέπει ο νόμος.

Ο χρήστης του ιστοτόπου www.geoepilogi.gr υποχρεούται:

  • να μην χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Γεωεπιλογής ή των δικτύων τρίτων μερών.

  • να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.

  • να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού περιέχει δυσφημιστικό, προσβλητικό ή απειλητικό περιεχόμενο ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή με σκοπό πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Από τον ιστότοπο της Γεωεπιλογής είναι πιθανόν μέσω συνδέσμων (links) οι χρήστες να παραπεμφθούν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Linkedin κλπ). Η παραπομπή σε αυτούς λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη έκαστου χρήστη στην απόλυτη κρίση του οποίου επαφίεται η χρήση τους. H Γεωεπιλογή δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνει ή ευθύνεται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρότι η Γεωεπιλογή λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστoτόπου της να είναι ασφαλής για τους χρήστες, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος της ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού (server) θα βρίσκονται σε αδιάλειπτη λειτουργία και ότι θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Ο χρήστης πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου www.geoepilogi.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, στην ισχύουσα νομοθεσία και στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν.

  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που εκουσίως και αυτοβούλως παρέχει ο χρήστης στην Γεωεπιλογή μέσω των φορμών επικοινωνίας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και της Γεωεπιλογής.

Η Γεωεπιλογή δεν θα διαθέσει, διαβιβάσει, κοινοποιήσει, δημοσιεύσει τα εν λόγω στοιχεία σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νόμιμων υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες Δικαστικές, Διοικητικές, Δημόσιες Αρχές, εφόσον τούτο επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

  • ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Γεωεπιλογή διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που δεν έχει επικοινωνία για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών.

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Σε κάθε περίπτωση και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (ν. 2472/1997 και ν.3471/2006) “Περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” όπως ισχύει, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης οποιονδήποτε προσωπικών του δεδομένων με την υποβολή αιτήματος μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@geoepilogi.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ.

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Γεωεπιλογή δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου της χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου και του περιεχομένου αυτού, σημαίνει ότι έχουν ληφθεί υπόψη και ότι έχουν γίνει αποδεκτές.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όλες οι ερωτήσεις και αιτιάσεις των χρηστών θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση info@geoepilogi.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ.