Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπου

Η Γεωεπιλογή είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε:

  • ιδιώτες, με επεμβάσεις σε οικίες (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι),
  • επαγγελματίες, με επεμβάσεις σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας.

Πριν από την κάθε εφαρμογή ελέγχεται ο χώρος ώστε να εντοπιστούν πιθανές εστίες μόλυνσης ή σημεία εισόδου εντόμων και τρωκτικών.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των κατάλληλων, ανάλογα με το πρόβλημα, βιοκτόνων σκευασμάτων αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα ανεπιθύμητα έντομα και τρωκτικά, τα οποία μπορεί να είναι επιζήμια για τη δημόσια υγεία. Το σύνολο των σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όλες οι εργασίες μας πραγματοποιούνται ή επιβλέπονται από Γεωπόνο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των σκευασμάτων.

Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη επαγγελματική χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Μετά την επέμβαση χορηγείται Πιστοποιητικό Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα
κλείστε ραντεβού μαζί μας...