Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπου

Από το αυτοπότισμα βεράντας έως την επαγγελματική άρδευση καλλιεργειών η Γεωεπιλογή μελετά, προτείνει λύσεις και εγκαθιστά συστήματα που εγγυώνται την άριστη άρδευση του χώρου σας με την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση νερού.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση προγραμματιστών άρδευσης
 • Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση υπόγειων και υπέργειων δικτύων άρδευσης
 • Άρδευση χλοοτάπητα
 • Αρδευτικά συστήματα θερμοκηπίων και υπαίθριων καλλιεργειών
 • Αναβάθμιση, επέκταση αρδευτικών συστημάτων
 • Εγκατάσταση επιπλέων αυτοματισμών (βροχόμετρα, υγρασιόμετρα, υπόγεια αισθητήρια)
 • Αυτοπότισμα βεράντας

Στόχος μας είναι η κατασκευή συστημάτων που εξασφαλίζουν:

 • Εξοικονόμηση & ορθολογική χρήση του νερού
 • Ενδεικνυόμενη παροχή νερού ανά φυτικό είδος
 • Ομοιόμορφη κανανομή νερού
 • Δυνατότητα επέκτασης
 • Μέγιστη διάρκεια ζωής
Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες

Εγγύηση