Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπου

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης:

 • αρχιτεκτονικής,
 • φυτοτεχνικής,
 • άρδευσης,
 • οικονομοτεχνικής.

Τα βήματα που ακολουθούνται σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη είναι τα εξής:

 • Αυτοψία του χώρου του έργου
 • Καθορισμός του στόχου του έργου, των χώρων χρήσης, του στυλ και του προϋπολογισμού, σε συνεργασία με τον πελάτη
 • μέτρηση όλων των απαραίτητων παραμέτρων, σχεδίαση της κάτοψης του χώρου και αποτύπωση των ήδη υπαρχόντων φυτικών και στατικών στοιχείων.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με άξονες την αισθητική, την λειτουργικότητα και τις επιθυμίες του πελάτη. Η επιλογή των φυτικών ειδών γίνεται με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής τους στις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Επίσης δίδονται εναλλακτικές επιλογές.
 • Επίσκεψη σε φυτώριο για άμεση επαφή με τα φυτά και τελική επιλογή τους
 • Σχεδίαση αρδευτικού συστήματος
 • Κατασκευή τρισδιάστατης μακέτας (3D – modeling) ή φωτορεαλιστικής απεικόνισης (Photorealistic images)
 • Τιμολόγηση - προϋπολογισμός εκτέλεσης του έργου.
 • Παρουσίαση και παράδοση της μελέτης.

Τρισδιάστατη μακέτα:

Πρίν & Μετά:

Αρχιτεκτονική Τοπίου είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, αξιολογώντας και αναλύοντας διάφορους παράγοντες και αρχές και συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική.

Για μια δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας
κλείστε ραντεβού μαζί μας...