Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κήπου

Η ΓεωΕπιλογή  αναλαμβάνει:

  • Εποπτεία συντήρησης χώρων πρασίνου
  • Προγράμματα λίπανσης και φυτοπροστασίας σε συμβατικές, βιολογικές και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας.
  • Αναλύσεις νερού - εδάφους
  • Γεωτεχνικές εκθέσεις

Επιπλέον παρέχει τεχνική κάλυψη, τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της.